מאמרו של אבי מרציאנו, תלמיד תואר שלישי בחוג, התקבל לפרסום ב-JCMC

מאמרו של אבי מרציאנו, תלמיד תואר שלישי בחוג, התקבל לפרסום בכתב עת, Journal of Computer-Mediated Communication - זהו כתב עת מוביל בשדה לימודי התקשורת. כותרת מאמרו של אבי היא: "Living the VirtuReal: Negotiating Transgender Identity in Cyberspace". אבי הוא בוגר התוכנית לתואר שני במסלול המחקרי  של החוג. המאמר מבוסס על עבודת התיזה שכתב אבי בהנחייתה של ד"ר רבקה ריב"ק.

 

החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה | כתובת החוג: חדר 8034, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838| טלפון: 04-8249283 | פקס: 04-8249120 | מייל: nnathan@univ.haifa.ac.il

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE