החוג לתקשורת

  University of Haifa

  Select your language

  פרופ' אורן מאיירס

  Meyers

  תחומי עניין: פרקטיקות וערכים עיתונאיים, זיכרון קולקטיבי, תרבות פופולארית, השיח הביטחוני בתקשורת הישראלית.

  טלפון: 04-824-9212

  דוא"ל: omeyers@com.haifa.ac.il

  חדר: בניין רבין, 9311

  שעות קבלה: בתיאום מראש

  CV להורדה

  פרופ' אורן מאיירס למד לב"א באוניברסיטה העברית ולמ"א ודוקטורט בבית הספר לתקשורת ע"ש אננברג באוניברסיטת פנסילבניה. הוא חבר סגל בחוג לתקשורת מאז 2005 וכיהן כראש החוג בין השנים 2019-2022. תחומי המחקר של מאיירס הם פרקטיקות וערכים עיתונאיים, זיכרון קולקטיבי, תרבות פופולארית והשיח הביטחוני בתקשורת הישראלית. מחקריו זכו למימון הקרן הלאומית למדע, משרד המדע והטכנולוגיה וקרנות מחקר נוספות. מאמריו התפרסמו בכתבי עת מובילים בתחום התקשורת.

  הוראה: שיטות מחקר איכותניות; גישות ביקורתיות במחקר העיתונות; השיח הביטחוני בתקשורת הישראלית; סדנת מ.א מסלול מחקרי; פרויקט סיום מסלול מ.א בתקשורת אסטרטגית ויחסי ציבור; מחקר זיכרון קולקטיבי; תכנית הפרקטיקום.

   

  פרסומים

  ספרים:

  Neiger, M., Meyers, O. &Zandberg, E., (Eds.) (2011). On Media Memory: Collective Memory in a new Media Age.London: Palgrave McMillan.

  Meyers, O., Zandberg, E. & Neiger, M. (2014). Communicating Awe: Media Memory and Holocaust Commemoration. London: Palgrave McMillan.

   

  מאמרים בכתבי עת:

   Meyers, O. (2001), v.6, n.3. A Home Away from Home? Israel Shelanu and the Self Perceptions of Israeli Migrants. Israel Studies,  71-90.

  Meyers, O. (2001). Middle Eastern Body Building: The Construction of Dana International. Torquere, 76-97.

  Meyers, O. & Zandberg, E., (2002), v.24, n.3. The Soundtrack of Memory: Ashes and Dust and Holocaust Commemoration in Israeli Popular Culture . Media, Culture & Society, 389-408.

  Meyers, O. (2002) v.5, n.3. Still Photographs, Dynamic Memories: An Analysis of the Visual Presentation of Israel's History in Commemorative Newspaper Supplements . The Communication Review, 179-205.

  מאיירס, א. זיכרון צילומי: עיצוב העבר הישראלי במוספי יום העצמאות. פנים (גיליון 23, 2003), 112-124.

  Meyers, O. (2004-2005). Narrating the 1960s via The '60s: Television's Representation of the Past between History and Memory. Film&History CD-ROM Annual.

  Meyers, O. (2005). Historical Museums and the Americanization of the Holocaust (in French). LeTemps des media, Autumn, n. 5, 92-114.

  Meyers, O. (2005). Israeli Journalism during the State's Formative Era: Between Ideological Affiliation and Professional ConsciousnessJournalism History, v.31, n.2, 88-97.

  Tsfati, Y., Meyers, O. &Peri, Y. (2006). What is Good Journalism? Comparing Israeli Public and Journalists' Perspectives.Journalism, v.7, n.2, 152-173.

  Meyers, O. (2007). Memory in Journalism and the Memory of Journalism: Israeli Journalists and the Constructed Legacy of Haolam HazehJournal of Communication, v.57, n.4, 719-739.

  Meyers, O. (2008).Contextualizing Alternative Journalism: Haolam Hazehand the Birth of Critical Israeli News MakingJournalism Studies, v.9, n.3,375-391.

  Meyers, O. (2009). The Engine's in the Front, But its Heart's in the Same Place:  Advertising, Nostalgia and the Construction of Commodities as Realms of Memory.The Journal of Popular Culture, v.42, n.4, 733-755.

  נייגר, מ., מאיירס, א. וזנדברג, א. (2009, ג.46, מ.1-2). אתם זוכרים עם השירים: תרבות פופולרית, זיכרון קולקטיבי ושידורי הרדיו בישראל ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, 1993-2002.מגמות, 254-280.

  Meyers, O., Zandberg, E. &Neiger, M. (2009, v.59, n.3). Prime Time Commemoration: An Analysis of Television Broadcasts on Israel's Memorial Day for the Holocaust and the HeroismJournal of Communication, 456-480.

  מאיירס, א. וכהן, י. (2009, ג.4). דיוקן עצמי של עיתונאים בישראל: מאפיינים, ערכים ועמדות. מסגרות מדיה, 107-134.

  Neiger, M., Zandberg, E., &Meyers O. (2010, v.3, n.3). Communicating Critique: Towards a Conceptualization of Journalistic Criticism. Communication, Culture and Critique, 377-395.

  Meyers, O. (2011, v.12, n.3). Expanding the Scope of Paradigmatic Research in Journalism Studies: The Case of Early Mainstream Israeli Journalism and Its DiscontentsJournalism, 261-278.

  Meyers, O. Neiger, M., &Zandberg, E. (2011, v.14, n.2). Structuring the Sacred: Media Professionalism and the Production of Mediated Holocaust Memory. The Communication Review, 123-144.

  Neiger, M., Meyers, O.,  &Zandberg, E. (2011, v.33, n.7). Tuned to the National Mood: Popular Music as a Mnemonic Cultural ObjectMedia Culture&  Society, 971-987.

  Zandberg, E., Meyers, O., &Neiger, M. (2012, v.29, n.1). Past continuous: Newsworthiness and the Shaping of Collective Memory. Critical Studies in Media Communication, 65-79.

  מאיירס, א. ורוזן, א. (2013, ג.10). טוהר וסכנה: חדשותיות, מסגור משברי תדמית ותחקיר הצלילות בקישון. מסגרות מדיה, 107-134.

  Meyers, O. & Rozen, A. (2014, v.81, n.1). Framing the Flotilla: Newsmaking, Image Crises and the Kishon Dives Investigative ReportCommunication Monographs, 108-132.

  Kligler-Vilenchik, N., Tsfati, Y. & Meyers, O. (2014, v.7). Setting the Collective Memory Agenda: Examining Mainstream Media Influence on Individuals’ Perceptions of the PastMemory Studies, 484-499.

  Meyers, O. & Davidson, R. (2014, v.15, n.8). The Journalistic Structure of Feeling: An Exploration of Career Life Histories of Israeli JournalistsJournalism, 987-1005.

  Yadlin Segal, A. & Meyers, O. (2014). “Like Birds Returning to their Nest”: Immigration Narratives and Ideological Constructions in Early Israeli Children Magazines. Journalism History, 158-166.

  טוב-לי, ר. ומאיירס, א. (2015, ג.14). "דמיו ‏זועקים ‏כל‏ העת ‏מן ‏האדמה": משפט, ‏עיתונות‏ וזיכרון ‏בפרשת ‏רצח‏ הנער ‏דני‏ כץמסגרות מדיה, עמ' 1-32.

  Davidson, R. & Meyers, O. (2015). “Should I stay or should I go?” Exit, voice and loyalty among journalists.  Journalism Studies, 590-607.

  Hagay, H. & Meyers, O. (2015). Everybody’s Team? The National Narrative in the Hebrew Press Covering Israeli National Soccer Team Matches. Media Culture & Society, 530-546.

  Davidson, R. & Meyers, O. (2015). Towards a Typology of Journalism Careers: Conceptualizing Israeli Journalists’ Occupational Trajectories. Communication, Culture & Critique, 193-211.

  Meyers, O. (2016). “Mom’s Voice” and Other Voices: Civil-Military Relations as a Media Ritual. International Journal of Communication, 1232-1251.

  Meyers, O. & Davidson, R. (2016). Conceptualizing Journalistic Careers:

  Between Interpretive Community and Tribes of Professionalism. Sociology Compass, 419-431.

  Meyers, O. & Davidson, R. (2017). Interviewing interviewers: Collecting, analyzing and generalizing from occupational life histories of journalists. The Communication Review,      123-144.

  Meyers, O.  (2019). The critical potential of commemorative journalism. Journalism, 1682-1701. 

  Neiger, M., Meyers, O. & Ben-David, A. (2023). Tweeting the Holocaust: Social media discourse between reverence, exploitation, and simulacra. Journal of Communication, 222-234.

  Yusupov D. & Meyers, O. (online first). “Despite everything, love”: Commemorative journalism and the rereading of the critical rereading of the Israeli past. Journalism.  https://doi.org/10.1177/14648849231161150

   

  פרקים בספרי מחקר ערוכים:

   מאיירס, א. (2008). קרובים-רחוקים: על היחס שבין מחקר עיתונאות, מחקר השפעות התקשורת והפרקטיקה העיתונאית. בתוך: מ. נייגר, מ. בלונדהיים ות. ליבס (עורכים) סיקור כסיפור: מבטים על שיח התקשורת בישראל.ירושלים: מאגנס, 217-244.

   Neiger, M., Meyers, O., &Zandberg, E. (2011). On Media Memory - editors' introduction, in: Neiger, M., Meyers, O.,  &Zandberg, E. (Eds) On Media Memory: Collective Memory ina new Media Age. London: Palgrave McMillan (1-26).

  Neiger, M., Zandberg, E., &Meyers, O. (2011). Localizing Collective Memory: Radio Broadcasts and the construction of Regional Memory, in: Neiger, M., Meyers, O.,  &Zandberg, E. (Eds) On Media Memory: Collective Memory ina new Media Age. London: Palgrave McMillan, 156-173.

  Tsfati, Y. & Meyers, O. (2012). Journalists in Israel. In: D. H. Weaver & L.Willant (Eds.) The Global Journalist: News People Around the World. Cresskill, NJ: Hampton Press, 443-457.

  Neiger, M., Zandberg, E. & Meyers, O. (2014). Reversed memory: Commemorating the past through coverage of the present. In: B. Zelizer & K. Tenenboim-Weinblatt, K. (Eds.). Journalism and Memory. London: Palgrave Macmillan, 113-128.

  Meyers, O. (2016). Memory. In: K. B. Jensen (Ed.). International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 1204-1213.

  Meyers, O. (2018). Mnemonic newswork: Exploring the role of journalism in the rereading of national pasts. In: D. Park & N. Maurantonio (Eds.). Communicating Memory & History. New York: Peter Lang, 99-129.

  Davidson, R. & Meyers, O. (2021). Harnessing the life history method to study the media industries. In: P. McDonald (Ed.). Routledge companion to media industries. London: Routledge, 490-497.

  Birkner, T., Agbarya, A., Meyers, O. & Somerstein, R. (2021). The news media and the ever-present fear in the Israel-Palestine conflict. In: N. Ribeiro & C. Schwarzenegger (Eds.) Media and the Dissemination of Fear: Pandemics, Wars and Political Intimidation. London: Palgrave Macmillan, 129-152.

  דו"חות מחקר:

  מאיירס, א., נייגר, מ. וזנדברג, א. (2006). התפקיד הממלכתי בעידן המסחרי: הטלוויזיה המסחרית והרדיו האזורי כמעצבי זיכרון קולקטיבי. דו"ח לרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, מחלקת מחקר ואסטרטגיה.

   

  נייגר, מ., זנדברג, א., ומאיירס, א. (2008). רטוריקה של ביקורתיות: ביקורת מאתגרת, ביקורת מאשרת והעיתונות הישראלית במלחמת לבנון השנייה. סדרת התקשורת והמלחמה בלבנון 2006, בית ספר רוטשילד קיסריה לתקשורת, אוניברסיטת תל-אביב.

  מאיירס, א., דודזון, ר. (בדפוס). על הפרימה: עיתונאים ועיתונאיות מספרים על עבודתם בצל משבר התקשורת הישראלית. מתוך דו"ח קבוצת מחקר בנושא עיתונות חופשית בישראל. מוסד נאמן בטכניון.

   

  פרסומים אחרים:

  מאיירס, א. מרי אזרחי. העין השביעית, 3.11.2009

  מאיירס, א. לא ארץ לעיתונאים זקנים. העין השביעית, 24.2.2011

  מאיירס, א. חיילים של שוקולד. העין השביעית, 16.6.2011

  מאיירס, א. בלי משוא פנים ובלי פרס ישראל. העין השביעית, 30.10.2011

  מאיירס, א. אהבה כפשע עיתונאי. העין השביעית, 8.11.2011

  מאיירס, א. אבא בוכה על בן בוכה על אבא. העין השביעית, 1.1.2012

  מאיירס, א. ודודזון, ר. הרוב המכריע לא יכולים להתפרנס. העין השביעית, 7.5.2012

  מאיירס, א. ריאליזם דנקנריסטי. העין השביעית, 9.4.2013

  מאיירס, א. עמישראל חי. העין השביעית, 13.6.2013

  מאיירס, א. פאטמה מורגנה. העין השביעית, 7.7.2013

  מאיירס, א. הסלקומיזציה של צה"ל. העין השביעית, 4.12.2013  

  מאיירס, א. להגיש צונן. העין השביעית,   21.12.2013

  זנדברג, א., מאיירס, א. ונייגר, מ. מעצבי העצב העין השביעית, 31.7.2013

  מאיירס, א. נגד הרוח העין השביעית, 1.2.2014

  מאיירס, א. אל תגיד נאצי. העין השביעית, 3.2.2014

  מאיירס, א. השמיים צבועים וניל, האופק מפוייח. העין השביעית, 15.4.2014

  מאיירס, א. משל הנרקומן. העין השביעית, 16.8.2014

  מאיירס, א. נפרדנו כך. העין השביעית, 8.9.2014

  מאיירס, א. האיש עם השערות על הפנים.  העין השביעית, 17.1.2015

  מאיירס, א. אבא שלי, עיתונאי מגויס.  העין השביעית, 22.2.2016

  מאיירס, א. המציאות עולה על כל סרטון.  העין השביעית, 29.9.2016

  מאיירס, א. תום לב.  העין השביעית, 24.7.2017

  מאיירס, א. וצפתי, י. המאמין האחרון.  העין השביעית, 11.3.2018

  מאיירס, א. ויוסופוב, ד. האתיקה של המיזנתרופיה.  העין השביעית, 5.5.2020

  Home_HE