ד"ר נטע זיסקינד

Neta Ziskind


כתובת דוא"ל: 
netazi@openu.ac.il

נושא עבודת הדוקטורט: ילדים ואינטרנט - שיח הסיכונים: משמעותיהן של הגדרות מוסדיות

מנחה: פרופ' רבקה ריב"ק

 

נטע זיסקינד מתעניינת בשיח הקשור בילדים, בני נוער ואינטרנט, בייחוד בהקשר המוסדי. עבודת הדוקטורט עוסקת בניתוח שיח הסיכונים כפי שבא לידי ביטוי הן בהגדרת הסיכונים על ידי מוסדות שונים (ממשלתיים, מסחריים, עמותות ועוד) והן בניסוח דרכי ההתמודדות עם הסיכונים ושיתוף הפעולה בין מוסדות אלה.

 

 

תקציר הדוקטורט

ההגנה על ילדים מפני סיכונים והשמירה על בטחונם הן ערכי יסוד של כל חברה אנושית. גופים ממשלתיים, מסחריים וגורמים חוץ-ממשלתיים מגוונים מתגייסים למאמץ זה אך אינם מגדירים באופן דומה את הסיכונים ולא את אפיון האמצעים להגנה על ילדים. עבודה זו מנתחת זירות שיח שבהן בעלי העניין השונים מגדירים את הסיכונים שהאינטרנט מעמיד בפני ילדים ובני נוער ומציעים דרכי התמודדות עם הסיכונים הללו. הקורפוס כולל טקסטים של גורמים שלוקחים חלק בהפקת תכנים הסברתיים לקראת שבוע האינטרנט הבטוח, המתקיים במרחבים חינוכיים בישראל מדי שנה בפברואר מאז 2004.
הפרק הראשון עוסק במשטור בריונות הרשת. בפרק זה ניתחתי מצגות של רשויות אכיפת החוק בנושא מניעת בריונות רשת והתמודדות עמה, אשר פונות לתלמידים. הפרק השני עוסק בשיח הסיכונים ובשיחות עם ילדים. הפרק נסוב סביב שאלת הזכות של ילדים לקחת חלק בהגדרת הסיכונים ובניסוח הפתרונות. בפרק ניתחתי סדרה של מפגשים מקוונים שמשרד החינוך הפיק במהלך 5 שנים, משנת 2016 עד 2020. הפרק השלישי עוסק בסוגיית האמון. זו סוגיה מרכזית בשיח הסיכונים; מתן אמון מחייב נטילת סיכון. הפרק עוסק באתר "מרכז הבטיחות של גוגל למשפחות" ובאופני יצוג האמון באתר, בין הורים לילדים ובין הורים לבין לגורמים מסחריים.
מסקנה בולטת של המחקר היא כי למרות אופיים השונה של בעלי העניין שנדונו בו, החלק הארי של הטקסטים שהם הפיקו כורך את הילדות בפגיעות ובחוסר אונים. למרות ההבדלים בתפקידיהם ובערכיהם, הם העניין רואים באותה הדרך את הילדים, כמודל חסר, כמי שאין אפשרות של ממש לשתפם בתהליך הגדרת הסיכונים וכמי שקשה גם לסמוך על יכולותיהם לפעול בדרך שהגדירו המבוגרים עבורם כהתמודדות נבונה עם סיכוני האינטרנט. 

 

תחומי מחקר

ילדים ומדיה
מדיה חדשים  וחינוך
לימודי תרבות
 

השכלה

תואר ראשון: החוג לאנגלית, כולל מורה מוסמכת לאנגלית, האוניברסיטה העברית (בהצטיינות)
תואר שני: החוג לקומוניקציה ועיתונות, האוניברסיטה האנגלית (בהצטיינות). כותרת עבודת התזה: שאלות סקרים כסמני שיח חברתי בהקשר הקונפליקט היהודי ערבי (מנחים: פרופ' יעקב שמיר ופרופ' שושנה בלום קולקה)

רשימת פרסומים

Shamir, J., Ziskind, N., & Blum‐Kulka, S. (1999). What's in a question? A content analysis of survey questions. Communication Review, 3(4), 353-377. Reprinted in Bulmer, M., & De Vaus, D. A. (2004). Questionnaires (Vol. 4). Thousand Oaks, CA: Sage. Abridged version appears as the entry "Question wording as discouse indicators" in Lavrakas, P. J. (Ed.), (2008). Encyclopedia of survey research methods. Thousand Oaks, CA: Sage.

הצגות בכנסים

זיסקינד, נ' (2006). סקרנים כסמני שיח, האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה. האוניברסיטה הפתוחה, 4 ביוני 2006.

זיסקינד, נ' (1998). Question Wording as Social Indicators, כנס ICA (עם פרופ' יעקב שניר ופרופ' שושנה בלום קולקה), ירושלים, 21- 24 ביולי 1998.

קורסים

לגדול עם הטלוויזיה והאינרטנט. המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

תקשורת כתרבות, המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת. האוניברסיטה הפתוחה

Please publish modules in offcanvas position.